Hoefweg 4

Burghoef

In 1630 was hier al een boerderij bewoond. Vermoedelijk een Kempische boerderij met woonhuis/koestal en een losstaande schuur. Volgens historisch onderzoek bestond het woonhuis uit een woon- en werkdeel met 2 schouwen, den herd, twee kamers en de geut. De opbouw van de boerderij was voor die tijd traditioneel met een houtconstructie van gebinten en sparren en een dakbedekking van roggestro. De wanden bestonden vermoedelijk uit leem(gesmeerde leemlaag) op een vlechtwerk van twijgen, ook wel fitselstek genoemd. De leemwanden zijn in later jaren vervangen door metselsteen. Deze stenen kunnen zelfs “op het eigen erf” gebakken zijn in een z.g. Meìleroven (eenmalig) of een veldhoven (voor meermalig gebruik).

De opstart van de restauratie van deze boerderij en alle bijgebouwen is in 1972, onder deskundige begeleiding en met vakmanschap en gevoel voor het leven, aangevangen. Tijdens de restauratie zijn veel historische bijzonderheden van de vroegere bebouwing aan het licht gekomen. Zo bleek fijn geklopt ijzeroer voor de fundering van de schouw te zijn toegepast en is gebleken dat de oorspronkelijke boerderij in het verleden op enkele plaatsen is uitgebreid. Ook is een muntje gevonden uit 1785 waaruit mogelijk de datering van de verbouwing is afgeleid van 1789.Dit jaartal staat ook op de boerderij.

Korte omschrijving.

Zolderbalken met vloerdelen en rookschouw(wordt nog gebruikt). Plavuizen vloeren in de woonvertrekken. Keuken met bakstenen vloer. Bijgebouwen zoals de schuur, varkenskot en ingebouwd huiske, zijn origineel en o.a. met riet gedekt. Het vrijstaande bakhuis is voorzien van Hollandse dakpannen. De gevels zijn opgetrokken in steens metselwerk(kruisverband) en deels voorzien van gepotdelselde houten delen. Functionele waterput is nog op het erf aanwezig. Het erf is traditioneel en in stijl aangepast.