Oirschotseweg 117

Kalverenstal aan de Oirschotseweg 117

BOERDERIJ waarvan het stalgedeelte vijf ankerbalkgebinten bevat, waarvan de datering door middel van dendrochronologisch onderzoek is vastgesteld op 1263. Deze datering is de tot nu toe oudste die is vastgesteld van een bovengrondse boerderij in Nederland, mogelijk in West-Europa. Tevens zijn er archeologische waarden. De boerderij heeft in vroeger tijd de functie gehad van armenhoef. Het woonhuis, vermoedelijk oorspronkelijk 17e-eeuws, is sterk gewijzigd en gemoderniseerd. De verschijningsvorm van het bedrijfsgedeelte, met wolfeind en overstek, kwam in de geschiedenis in Noord-Brabant veelvuldig voor, maar hiervan zijn er slechts enkele bewaard gebleven.Omschrijving

Het bedrijfsgedeelte van de boerderij heeft een zadeldak met wolfeind en overstek, gedekt door verschillende typen keramische pannen. In de linker zijgevel (vanaf de straatzijde) is tegen het woonhuis aan het dak licht opgewipt, waaronder een toegangsdeur geplaatst is. In de achtergevel twee toegangsdeuren. De bakstenen gevels dateren uit verschillende perioden: hierin stalen ramen van verschillend model. In het interieur vijf ankerbalkgebinten, om en om dubbel en enkel uitgevoerd. De stal is ingericht als kalverenstal.

Waardering

Boerderij waarvan het stalgedeelte grote cultuur- en architectuurhistorische waarde bezit, vanwege:

- de zeer hoge ouderdom van de constructie;

- de uiterste zeldzaamheid van een dergelijke oude constructie in een bovengrondse boerderij;

- de zeldzaam geworden verschijningsvorm in Noord-Brabant van de kap met wolfeind en overstek;

- de archeologische waarde;

- de vroegere functie van armenhoef.

Klik hier voor een filmpje van 4 minuten

Voor meer informatie zie http://www.landschapscanonhetgroenewoud.com/plattegrond/gemeenten/best/de-armenhoef-te-best?info=casus

Of op ons YouTube filmpje www.youtube.com/watch?v=smUky1rcnCU

Rijke oogst van een Armenhoef (234). Wetenschappelijk rapport bestemd voor archeologen, bouwhistorici, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie en bouwhistorie van Noord-Brabant.

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2016/01/01/rijke-oogst-van-een-armenhoef