Buurtvereniging Aarle

Ontstaan

De buurtschap Aarle ligt op de grens van Oirschot en Best en kent van oorsprong een agrarisch karakter. Aanvankelijk vooral gemengde bedrijven maar ook hier heeft de specialisatie, schaalvergroting en ruilverkaveling in 1979/1980 geleid tot zichtbare aanpassingen in bebouwing en landschap. De rond 1400 gebouwde Anna kapel heeft echter haar centrale plaats behouden en is het middelpunt gebleven.

Rond de viering van het 50-jarig bestaan in 2015 ontstond het besef dat het waardevol zou zijn om de geschiedenis van Aarle vast te leggen. Veel van de veranderingen die plaats gevonden hebben zijn nu nog zichtbaar in het landschap en de bebouwing. Ook de buurtleden die deze veranderingen meegemaakt hebben kunnen over de verschillende onderwerpen heel boeiend vertellen. Door het verbinden van de vroegere en huidige tijd is daaruit een mooi overzicht ontstaan van bedrijvigheden , activiteiten en personen rond het buurtschap en de buurtvereniging Aarle.

Buurtvereniging Aarle is opgericht in 1965 in de buurtschap Aarle (Aorzel). Harrie en Kees van Kollenburg en Cor van de Schoot zaten wat te filosoferen over Aarle in cafe ’t Hofje (waar nu het Grieks restaurant is). Zij kwamen tot de conclusie dat het wel zinvol was een buurtvereniging te starten om de sociale samenhang te bevorderen Er werd kandidaat bestuursleden gevonden en men ging van start. Het eerste “buurthuis” was thuis bij de Koning op de Hagelaarweg. , daarna in de noodwoning op de Aarlese weg. Half 1970 werd het, zelf bekostigde buurthuis “d’n Herd” gebouwd. In 2011 werd een nieuwe “Herd” gebouwd. Naast een clubgebouw, beschikt de buurtvereniging ook over een voetbalveld en sinds kort ook over jeu de Boule banen.. De buurtvereniging heeft 125 gezinnen als lid. (96 betalende gezinnen., 70+ is vrij van contributie). Bewoners die verhuizen van Aarle naar andere wijken in Best mogen lid blijven. Het is na Heikant, de oudste buurtvereniging van Best. De buurtvereniging heeft een jeugdcommissie die organiseert o.a. zwemmen, knutselen, jeugdvoetbal, damesvoetbal. Sinterklaas avonden. (In de beginjaren ging Sinterklaas alle huizen in Aarle af !!).

Aard van de traditie

Doel van de buurtvereniging is de samenhang in de buurt te bevorderen door middel van het organiseren van activiteiten voor jong en oud. De aard van de activiteiten reflecteert de behoefte in de veranderende samenleving.

Feesten

De feestweek dateert uit de beginjaren 60.

De aanleiding voor het organiseren van de feestweek was dat gezinnen in de vakantie maanden niet op vakantie gingen. Men wilde de bewoners van Aarle (hoofdzakelijk agrarische sector) vermaak geven. In de topjaren duurde de feesten een hele week in een grote tent. Er was op dinsdag een kwis, waaraan per buurtvereniging 2 man mochten meedoen. Er deden 8 buurtverenigingen mee. Op vrijdag trad de band New Four op en op zaterdag traden vele nationaal bekende bands en zangers op (bijv. Golden Earring). Voor de jeugd was er o.a. een play-back middag.

YouTube filmpje:

https://buurtverenigingaarle.nl/index.php/buurtvereniging-aarle-best/feestweek

Begin jaren 90 is de feestweek overgegaan in een feestweekend.

Ergens op een zaterdag in de maand juli is er nu een “feestdag”. Gezamenlijk wordt dan een uitstapje gemaakt of men blijft bij het “Buurthuis” waar dan festiviteiten worden georganiseerd. Er zijn dan een groot aantal deelnemers: ruim 100 volwassenen en een 40 tal kinderen.

Carnaval

Jaarlijks loopt de buurtvereniging mee in de Carnavalsoptocht van Best. In de beginjaren werd de wagen zelf ontworpen en gebouwd. Dat is te kostbaar geworden en de ruimte ontbreekt omdat de wagens steeds groter worden. Tegenwoordig koopt men een wagen.

Voor de eigen leden wordt na de optocht in het buurthuis een carnaval gevierd.

Voetbal

De buurtvereniging heeft een voetbalelftal dat, tot de beëindiging, meedeed in de buurtcompetitie. Nu speelt het elftal nog vriendschappelijke wedstrijden. Er was ook een dameselftal. De buurt kent vele PSV-supporters die gezamenlijk in het buurthuis op een groot scherm de uitwedstrijden bekijken. Bij de thuiswedstrijden zijn ze in het stadion.

Kaartspel: Katten

Eén keer per 14 dagen op de maandagen kwamen vroeger 12 personen bij elkaar voor dit kaartspel, tegenwoordig circa 6 personen Katten lijkt op klaverjassen, echter zonder een maat. Er zijn nu nog 5 buurtverenigingen (OVS, SKV, Centrum, Aarle en Heikant) die dit kaartspel spelen en omdat er nu te weinig gegadigden zijn voor dit spel gebeurt dit nu in één buurthuis. De kampioen moet de gezamenlijke katavond organiseren.

Kaartspel Rikken:

Gebeurt 1 keer per maand op de vrijdagen. Echter alleen in de wintermaanden.

Biljarten:

Al 25 jaar lang wordt er elke dinsdagavond in het buurthuis gespeeld van 20.00 uur tot 23.30 uur. Er zijn op dit moment ongeveer 12 deelnemers.

Darten:

Eén keer per maand wordt er dart gespeeld in het buurthuis.

Kienen:

Eén keer per maand is er een kien avond, altijd op maandagavond en dan alleen in de wintermaanden. Het aantal “kieners” bestaat meestal uit ongeveer 20 deelnemers. 4 dames zorgen telkens voor de prijzen.

St. Annakapel en H. Missen:

Van belang in Aarle is de Sint-Annakapel. Deze bevindt zich op een kleine verhoogde brink en er staan fraaie Lindebomen omheen.

Het ontstaan van deze kapel berust op een legende volgens welke een zwangere gravin complicaties had zodat voor haar leven werd gevreesd. De graaf beloofde een kapel te bouwen voor de heilige Anna, patrones van aanstaande moeders, indien het leven van moeder en kind zouden worden gered. Aldus geschiedde. Later kwamen mensen er bidden om gespaard te worden van dysenterie en pest. Er waren nog pestepidemieën in 1557 en 1587.

De oorspronkelijke houten kapel moet hier zeker in de eerste helft van de 16e eeuw hebben gestaan. De oorspronkelijke houten kapel werd in 1628 vervangen door een stenen exemplaar, door toedoen van de Bestse priester Joannes Audenhoven. Na in verval te zijn geraakt na 1648 werd ze mogelijk in leem herbouwd. In 1837 kwam er weer een bakstenen gebouwtje. De kapel bevat gebrandschilderde ramen van Cor Donkers en een 18e-eeuws beeld van Anna te Drieën. Dit beeld stond tot 1868 in de oude parochiekerk van Best. In 1951 werd de kapel hersteld door kunstschilder Toon Ninaber van Eyben uit Boxtel. Hij maakte ook decoratieve schilderingen in de kapel. Voor de kapel staat een beeld van de heilige Joachim.

12 gezinnen uit de omgeving verzorgen de kapel en onderhouden de omgeving.

Om de 14 dagen is er in de maanden mei tot oktober om 19.00 uur een Heilige Mis in de Sint Anna kapel. Met Kerstmis wordt de kapel opgesierd met een Kerststal. Deze traditie bestaat al ruim 10 jaar. De viering van de naamdag van Sint Anna, op 26 juli, gebeurt altijd in de nabijheid van de kapel omdat er dan meestal een groot aantal aanwezigen wordt verwacht, (ongeveer 250) en de ruimte in de kapel is daartoe te klein. Na de Mis is het altijd gezellig “ na buurten” onder het genot van koffie of thee met altijd wat lekkers.

Senioren middag:

Ergens op een zaterdagmiddag voor Kerstmis is er een seniorenmiddag. Men begint om 13.30 uur en het einde van de middag is rond de klok van 18.00 uur. Iedereen boven de 60 jaar is welkom. Er is koffie en thee met wat lekkers, wat ludieke acts en daarna een gezellige maaltijd.

Nieuwjaarsreceptie:

De receptie wordt gehouden op een vrijdagavond na Nieuwjaar. De receptie, waarop men elkaar gezondheid en voorspoed toewenst voor het nieuwe jaar begint om 8 uur ‘s-avonds en eindigt in de kleine uurtjes.

Paaseieren zoeken:

De jeugdcommissie organiseert op zaterdagmiddag vóór Pasens het paaseieren zoeken bij de kapel en bij het buurthuis.

Buurthuis D’n Herd:

Het buurthuis d’n Herd alsook de St. Annakapel zijn twee markante plaatsen in Buurtschap Aarle. Het oude buurthuis stond 40 jaar lang aan de Aarleseweg. Het nieuwe Buurthuis staat reeds 7 jaar op deze locatie.

Gebruiken bij overlijden:

Bij het overlijden van leden uit deze buurtschap worden de buurtbewoners geïnformeerd omtrent de datum van overlijden en wanneer de overledene wordt begraven of gecremeerd. Vroeger gebeurde dit met een stencil. Namens de buurtvereniging wordt er een bloemetje of een misintentie geregeld naar gelang de wens van de familieleden.

Website:

De buurtvereniging heeft sinds kort een eigen website (https://www.buurtverenigingaarle.nl/) waarop de geschiedenis van de buurtschap te vinden is. Momenteel doet men onderzoek naar de oorlogstijd in de buurtschap.