Vlooienmarkt OVS

Begin traditie: 1975

Ontstaan

In 1970 is de Buurtvereniging Onderlinge Vriendschap (OVS) opgericht door de bewoners van buurtschap de Vleut in Best.

De buurtvereniging is in eerste instantie opgericht om mee te kunnen doen aan de vriendschappelijke buurt-voetbalcompetitie in Best. Al snel bestond daarna de behoefte om voor de leden ook andere activiteiten te organiseren, zoals een Sinterklaasviering, jeugdkampen en touwtrekken. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen is in 1975, bij de viering van het 1e lustrum, besloten in de maand april een vlooienmarkt te organiseren. De eerste vlooienmarkt werd gehouden bij het buurthuis, gelegen in de driehoek Klaverhoekseweg / St. Oedenrodeseweg, genaamd d'n Tip. In 1997 is, na totstandkoming van het nieuwe clubhuis aan de Steenovenseweg, de vlooienmarkt verplaatst naar het parkeerterrein en de straten bij dit clubhuis.

Aard van de traditie en organisatie

De vlooienmarkt wordt traditiegetrouw gehouden op de laatste zondag van april. Om 11.00 u wordt de markt “los” geschoten met carbid, een idee van een Friese familie die zich in de Vleut had gevestigd. Op deze manier openen van de markt met carbidschieten heeft ook een andere functie. De markt kent drie toegangen.. Om alle belangstellenden tegelijk toe te laten, via de drie toegangen was de carbidknal het openingssein.

Onder aanvoering van de bestuursleden van de buurtvereniging beginnen in januari de eerste voorbereidingen: kramen bestellen, vergunningen aanvragen etc.

Veranderingen in de tijd

De buurtvereniging heeft in de loop der jaren goed ingespeeld op de groeiende belangstelling van hele families voor de markt als ontmoetingsplaats. Zo wordt er voor kinderen gelegenheid geboden om zich uit te leven, met bijv. een springkussen en kan er wat gedronken worden op het gezellige terras.

Natuurlijk is het aanbod van spullen ook “met de tijd” meegegaan, maar nog steeds staan op kramen ook spullen uit grootmoeders tijd als bijvoorbeeld kinderen het huis van een overleden ouder leeg halen of als zolders worden opgeruimd.

Het 40-jarig jubileum is groots gevierd met live muziek door verschillende bandjes. Omroep Best heeft hiervan opnamen gemaakt, die beschikbaar zijn gekomen in de bibliotheek van de Heemkundekring. Het toevoegen van live muziek bleek een succes, waardoor er in de jaren na het jubileum gekozen is voor een muziekpodium bij het terras.

Continuïteit

De markt is een blijvertje. De buurtvereniging heeft ongeveer 450 leden uit ongeveer 200 gezinnen. Mensen die in het buurtschap wonen zijn automatisch lid van de buurtvereniging. Mensen die er geboren zijn maar het ouderlijk huis of het buurtschap verlaten hebben mogen lid blijven van de vereniging. Sinds begin 2017 betalen de buurtbewoners geen contributie voor het lidmaatschap. De animo voor het organiseren van festiviteiten is groot en de vlooienmarkt heeft een zodanige reputatie opgebouwd dat zij jaarlijks op de Evenementen agenda van de gemeente Best prijkt.

Op de dag van de vlooienmarkt voeren zijn een groep van 60 à 70 vrijwilligers van de buurtvereniging aan om de vlooienmarkt tot een goed einde te brengen. Door het jaar heen worden spullen die mensen kwijt willen opgehaald door vrijwilligers of kunnen worden afgegeven bij het buurthuis. De spullen worden opgeslagen op de zolder van het buurthuis. Grote meubelstukken worden in principe niet meegenomen. Levende have en plantjes worden niet aangeboden op de markt. Sinds enkele jaren worden tussentijds de aangeboden spullen gesorteerd naar aard.

Op de marktdag worden de spullen in één van de 25 kramen uitgestald of in de slootkant. Die is ontstaan omdat er jaren waren dat het aanbod zo groot was dat spullen in de berm te koop moesten worden aangeboden. Dat verliep zo goed dat de berm is omgedoopt tot verkooppunt 'de slootkant'. De slootkant: alles wat na het sorteren niet bij de kramen hoort, ligt daar. Door de jaren heen is duidelijk geworden dat de eerste bezoekers een vaste groep handelaren zijn, die van heinde en ver op de markt afkomen om hun slag te slaan. Daarna komen de bezoekers een kijkje nemen en wordt het een gezellige, ouderwetse markt waar jong en oud (dikwijls hele families) elkaar ontmoeten. Het bekijken van de aangeboden spullen is vaak alleen maar de aanleiding om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Zo vervult de markt een sociale functie in het buurtschap en Best. Gemiddeld komen er 800 à 900 mensen naar de markt. Als de markt is afgelopen wordt met alle vrijwilligers alles opgeruimd. Daar houden ze 6 à 8 aanhangers met restafval over die naar de stort gaan. De vrijwilligers sluiten af met een gezellig samenzijn waarbij de eerste resultaten worden gepresenteerd.