Houtse Akkers

Locatie bankje Houtse akkers

Vanaf de St. Oedenrodenseweg de Vleutstraat in, rechtsaf de Hoefkesstraat. Bij een T-splitsing van zandwegen. Rechtsaf is de Schelravenseweg en links staat het bankje.

Op de bank zittend ziet u voor u het Hoefke dat de meest westelijke punt was van wat eens de Houtse Akkers waren. Naar links gaat de Schelravenseweg pal over dat oude akkercomplex van destijds heen. Het was iets meer dan 8 ha. groot in een gebied dat veel natter was dan nu. Dit akkercomplex maakte in de 14e eeuw deel uit van “het goed ten Hout” gelegen in Gunterslaar, een oude benaming van de huidige Vleut. Van ten Hout kreeg de Aarlese hoeve jaarlijks een tiende van de opbrengst van de oogst ter waarde van 20 mud koren en ook nog een aantal vrachten hooi. De Aarlese hoeve had deze tienden weten te bemachtigen, want van oorsprong waren het kerkbelastingen. Hooi kreeg de Aarlese Hoeve ook nog van de hoeven ter Lake (nu Prinsenhoef) en ten Eijnde. Een groot deel van de Vleut had daarmee verplichtingen aan de Aarlese Hoeve en we begrijpen van daaruit dat de Aarlese Hoeve een belangrijke hoeve was, die vast een rol moet hebben gespeeld in de gezamenlijke geschiedenis van Best en Oirschot.