Malckersteegh

Het bankje kijkt uit over de lang verdwenen Malckersteegh. Hier voltrok zich op 18 oktober 1666 een volksoproer. Om schulden te delgen wilde Oirschot, waar Best toen bij hoorde, delen van de gemeentegrond in het Bester broek verkopen. Dit strekt zich naar het noorden uit ten weerszijden van de spoorlijn. De Bestenaren kwamen hiertegen in opstand en verjoegen de koets met daarin de rentmeester-generaal der domeinen Pieck van Tienhoven. Het gezelschap werd volgens de kronieken met “knuppels, vurcken, riecken, steenen en andersints”” bestookt en blies de aftocht. Negen “”gangmakers”” werden gearresteerd. Later werden hun straffen afgekocht met een boete van 4000 gulden.

Locatie bankje Malckersteegh

Aan de Broekstraat langs het spoor, juist onder de hoogspanningsleiding