Lezing 19 februari 2024

Op maandag 19 februari 2024 om 20.00 uur wordt in de Prinsenhof de lezing “Brabantse breuken in beeld” gegeven door Rimbaud Lapperre (geohydroloog) en Nico Ettema (ecoloog). Beide sprekers doen onderzoek naar de Brabantse breuken. Deze breuken zijn het gevolg van verschuivingen in de ondergrond die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan en nog steeds actief zijn.

Lapperre en Ettema vertellen waarom breuken zijn ontstaan, waar ze in Brabant voorkomen en welke kansen dit voor flora en fauna biedt. Lapperre vertelt hoe kun je breuken in de ondergrond aan het aardoppervlak kunt terugvinden? Deze breuken hadden niet alleen vroeger, maar hebben ook nu nog invloed op onze landinrichting. Een bijzonder geologisch fenomeen waarover we al het een en ander weten, maar veel ook nog niet. Ettema heeft de afgelopen decennia een schat aan kennis en ervaring opgebouwd over de specifieke flora en fauna die bij deze breuken voorkomt. Zeldzame planten en dieren maken optimaal gebruik van de unieke omstandigheid, dat bij breuken ijzerrijk kwelwater uit de diepe ondergrond naar boven stroomt. Welke planten en dieren zijn dat en hoe kunnen we er voor zorgen dat deze voor planten en dieren bijzondere leefomgeving niet verloren gaat? Rimbaud Lapperre en Nico Ettema nemen u mee in de (a)biotische wondere wereld van de Brabantse breuken.

Rimbaud Lapperre studeerde Cultuurtechniek met differentiatie Geohydrologie aan de Landbouw Universiteit Wageningen (cum laude, 1995) en Tropische Cultuurtechniek aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (met lof, 1992). praktische en oplossingsgerichte aanpak en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van zowel grote als kleine projecten. Als milieukundig adviseur en geohydroloog hebben veel van zijn werkzaamheden te maken met bodem, grondwater, oppervlaktewater en de raakvlakken daartussen. Als zelfstandig en onafhankelijk adviseur voert hij diverse werkzaamheden uit voor waterschappen, gemeenten, collega-adviesbureaus, particulieren en grotere & kleinere bedrijven. Daarnaast wordt hij als  deskundige gevraagd om ondersteuning te bieden bij juridische geschillen en voert hij een promotie onderzoek uit aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nico Ettema is ecoloog. Hij heeft biologie gestudeerd aan Universiteit Utrecht en is afgestudeerd aan de Universiteit Wageningen op natuurbeheer. Ettema heeft onderzoek gedaan aan de Wijstgronden, een natte natuurparel in gemeente Maashorst. Zie publicatie: De flora en Fauna van de Wijstgronden in Uden: een Herstelplan. (Wijst is ijzerrijk grondwater en is een verschijnsel dat kan optreden bij een geologische breuk. Met name bij de Peelrandbreuk in Brabant-Oost)., In 2007 heeft hij onderzoek gedaan aan de 5 beoogde wijstprojecten in Brabant: 5 wijstreservaten in Brabant, In 2009 heeft hij onderzoek gedaan aan kenmerkende flora en fauna van wijstgebieden in Brabant en Limburg: Ecologische iconen van de wijst Uitgeverij Matrijs heeft van het rapport Ecologische iconen van de wijst een populaire versie gemaakt: Veldgids Breuken in het land van Peel en Maas, in 2022 heeft hij een bijdrage geleverd aan het boek: Breuken in het land van Peel en Maas, Is lid van de werkgroep Unesco Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.