19e eeuws zilveren schildje Sint Annagilde voor “Dye van Best”

Zo’n uniek schildje moet natuurlijk voor Best bewaart blijven en het schildje zou in goede handen zijn van de plaatselijke heemkundekring “Dye van Best”. Aankopen van zo’n schildje, waarbij je moet denken aan bedragen van meer dan € 500,-, is financieel voor de heemkundekring niet te behappen.

Gezien de goede samenwerking met de Stichting Geschiedenis van Best heeft het bestuur van de heemkundekring “Dye van Best” het verzoek bij de stichting neergelegd of zij het schildje namens de heemkundekring zouden willen kopen.

Na ampel beraad heeft het bestuur van de Stichting Geschiedenis van Best het schildje aangekocht om het aan te bieden aan de jubilerende Heemkundekring “Dye van Best” die dit jaar haar 50 jaar bestaan viert.

Enkele maanden gelegen kreeg de hopman van het huidige St. Odulphusgilde een mail van een bedrijf uit Den Haag met de mededeling dat deze in zijn collectie gekregen had een zilveren koningsschild van het Sint Annagilde uit Best. Het schildje was gemaakt in 1849 met daarop de naam van de koning, Adriaan J. van Kroonenburg. Op het zilveren schildje was gegraveerd de heilige St. Anna met kind en een klomp. Dit laatste wijst erop dat de koning van beroep klompenmaker moet zijn geweest. Het schildje heeft een hoogte van 18 cm, breed 13,5 cm en zwaar 48 gram. Als zilveren keur staat er op een lopende leeuw, jaarletter P wat staat voor 1849 en een Minerva hoofd.

De voorzitter Jan van Beerendonk van Stichting Geschiedenis van Best overhandigt het schildje officieel aan de voorzitter van de “Dye van Best” Harrie van Vroenhoven op een wel zeer toepasselijke locatie.

De Sint Annagilde liet in 1760 een reglement opstellen waarin bepaald werd dat elk jaar op 26 juli, de dag dat de heilige Sint Anna wordt herdacht, het gildefeest wordt gevierd. In 1868 werd de gilde echter opgeheven. Nu wordt nog steeds op die dag een mis opgedragen bij de Sint Anna kapel in het buurtschap Aarle.

In een artikel van de Meierijsche Courant van 1904 wordt aandacht geschonken aan de Sint Annagilde uit Best welke gilde in 1868 is opgeheven. Het is niet bekend wat hiervan de redenen waren.