3 Jubilarissen gehuldigd

Plaatsingsdatum: Feb 19, 2017 10:39:30 AM

Een van deze geïnteresseerde vanaf het eerste moment was Jan van de Sande. Vanaf het begin is Jan lid van de heemkundekring.

Hij had altijd belangstelling voor de oude gebruiken in Best en had grote interesse voor bouwvallige boerderijen en de verbouwing daarvan. Jan is al jarenlang lid van de werkgroep Dialecten en Toponiemen, zeer trouwe bezoeker van de lezing avonden en aanwezig bij vele andere activiteiten die heemkundekring de afgelopen 50 jaar heeft georganiseerd. En wilde je iets over vroeger weten, je kon altijd bij Jan terecht.

Het bestuur van de Heemkundekring “Dye van Best” wil de jubilarissen voor hun vijftig jaar lidmaatschap bedanken en wil dit doen in een vorm van een beeldje van Sint Odulphus, de patroonheilige van Best. De symbolen van Sint Odulphus, drie appeltjes, vinden we ook terug in de gemeentevlag van Best en in het logo van de heemkundekring.

Vanaf het begin is Loek lid van de heemkundekring. Loek had al vroeg grote belangstelling voor oude prentbriefkaarten, oude gereedschappen en archeologie. Hij was betrokken bij de opgravingen van de funderingen van de oude kerk die rond 1880 is afgebroken. Bij excursies kon Loek de aanwezigen ook boeien met zijn verhalen. Hij nam ook deel aan vele initiatieven zoals het op schaal maken van huisjes van het centrum en deed kadastraal onderzoek om dit vervolgens te beschrijven en te publiceren. Altijd had hij tijd wanneer iemand hem iets vroeg om wat te komen vertellen over vroeger of ging hij op zoek naar een antwoord. Loek maakte ook deel uit van een werkgroep die betrokken was bij het boek Te Best Wart. Veel materiaal bleef liggen, ruim voldoende, om een nieuw boek te maken. Hiervoor werd de Stichting Geschiedenis van Best opgericht. Boeken die verschenen waren o.a. Sporen door Best, Omzien in Best, Thuis in Best en Vroeger in Best.

Tijdens de feestelijke middag van het 50-jarig bestaan van de Heemkundekring werden 3 personen gehuldigd voor hun 50-jarig jubileum. Na afloop van de oprichtingsvergadering melden zich 20 geïnteresseerden. Een van deze geïnteresseerde en tevens initiatiefnemer van deze vergadering was Kees van den Biggelaar. Vanaf het begin is Kees lid van de heemkundekring en is vanaf de start secretaris geworden en heeft dit onafgebroken 30 jaar volgehouden. Kees is een verzamelaar van oude prentbriefkaarten, foto’s en had veel interesse in het ontstaan van urnenvelden. In die 30 jaar is Kees altijd een grote inspirator geweest bij de heemkundekring en ook daarna bleef hij veel belangstelling houden voor het erfgoed in Best. Grote belangstelling had hij voor de 2e Wereld Oorlog en schreef hierover o.a. een boek over met als titel, Best bezet en bevrijd. Kees maakte ook deel uit van een werkgroep die betrokken was bij het boek Te Best Wart. Veel materiaal bleef liggen, ruim voldoende, om een nieuw boek te maken. Hiervoor werd de Stichting Geschiedenis van Best opgericht. Boeken die verschenen waren o.a. Sporen door Best, Omzien in Best, Thuis in Best en Vroeger in Best.

Als dank voor zijn bijdrage van het vastleggen van de geschiedenis van Best kreeg Kees in 1997 de erepenning in zilver van de gemeente Best.