Best Bekeken

Onder de titel “Best bekeken” brengt de Stichting Geschiedenis van Best volgende week een nieuw boek uit. Het wordt het vijfde boek in een serie rijk geïllustreerde uitgaven over de veelal recente geschiedenis van onze gemeente.

Reeds in 2002 verscheen als eerste uitgave van de stichting het boek “Sporen door Best”, waarin uitgebreid de totstandkoming van het ondergrondse spoor werd beschreven. Het boek werd een groot succes en was direct volledig uitverkocht. Gesterkt door dit resultaat begonnen Kees van den Biggelaar en Loek van den Hurk met de samenstelling van “Omzien in Best” dat naar later bleek het eerste in een reeks van vijf boeken zou worden. Voorzien van enorm veel oude foto’s verscheen dit geschiedenisboek van Best in 2007 op de markt. Een vervolg op dit succes kon natuurlijk niet uitblijven en in 2011 verscheen van de hand van dezelfde twee auteurs het boek “Thuis in Best”.

In 2016 verscheen onder redactie van Henk van den Brink en Kees van den Biggelaar de uitgave “Vroeger in Best” waarin door een schrijverscollectief diverse plaatselijke onderwerpen werden belicht. Het vierde boek in de serie was getiteld “Best in beeld” en werd gemaakt door wederom Kees van den Biggelaar en Henk van den Brink. In tegenstelling tot de vorige boeken uit de serie is dit boek vooral een platenboek geworden met bijschriften.

De serie historische fotoboeken van Best wordt nu afgesloten met het vijfde en tevens laatste deel. Ook nu zijn Henk van den Brink en Kees van den Biggelaar weer verantwoordelijk voor dit prachtige boek. ‘Best bekeken’ geeft een laatste overzicht van de recente geschiedenis van ons mooie dorp in vele nog niet eerder gepubliceerde foto’s. Zo zien we onder andere oude foto’s van verschillende families en markante mensen uit Best. Verder diverse dorpsgezichten, winkelpanden en woonhuizen in ons dorp die inmiddels al weer verdwenen zijn, maar die de meeste inwoners nog goed voor de geest kunnen halen.

In het 22 hoofdstukken tellende boek met 280 pagina’s passeren in het hoofdstuk “Bestse klanken” heel veel muziekgezelschappen de revue. De meeste daarvan bestaan al niet meer. “Herinneringen aan onze schooltijd” toont klassenfoto’s uit de afgelopen eeuw van verschillende klassen op meerdere scholen. Oude beroepen komen aan bod in het hoofdstuk “Kostverdieners”. Met briefhoofden wordt aandacht besteed aan een aantal bedrijven die destijds furore maakten. De rol van de Bata komt uitgebreid aan de orde evenals de verschillende gemeenteraden van Best.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan het Sint-Odulphusgilde, de kunstschilder Arend Hijner, Sjef van Drieken en de Wilhelminabrug. Luchtfoto’s van de meeste wijken uit onze gemeente verlevendigen het geheel. Het is weer een boek geworden dat in geen enkele huiskamer in Best mag ontbreken. Dankzij meerdere sponsoren uit het bedrijfsleven en met dank aan het gemeentebestuur van Best kan ook dit boek nog steeds voor 25 euro worden verkocht.

In de maand november kan het boek worden afgehaald tegen –bij voorkeur- contante betaling op de vrijdagen en zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur in de bibliotheek aan het Raadhuisplein. Daarnaast wordt het boek verkocht in de heemkamer van de erfgoedvereniging Dye van Best (achteringang van Prinsenhof) op alle zaterdagen van 10.00-14.00 uur. Voor meer informatie kan men terecht bij het secretariaat van de stichting: tel. 0499-850225.