Heemschild 2021

Een van de jaarlijkse terugkerende agendapunten is de uitreiking van het Heemschild. Bij de voorbereidingen van de jaarvergadering komt dit als vast onderdeel terug wie dit gaat ontvangen. In het verleden werd wel eens een jaar over gesloten maar door de vele actieve leden en werkgroepen binnen onze vereniging is het de laatste jaren nooit een probleem geweest. Het zijn leden waar je als vereniging niet zonder kan.

Ook dit jaar hebben we een persoon binnen onze vereniging die, nadat hij in 2007 lid is geworden, de “vliegende keep” is van onze erfgoedvereniging. Je kunt altijd een beroep op hem doen en vanwege zijn kwaliteiten en zijn sympathieke omgang met mensen is het een verenigingsman “pur sang”.

Vanaf 2014 was hij als bestuurslid verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse fietstocht, de deelname aan de sociale markt, de contacten met sprekers van de lezingen.


Van 2015-2019 werd hij Penningmeester en nam na het afscheid van Harrie van Vroenhoven tijdelijk het voorzitterschap op zich.

Tijdens zijn bestuurslid lidmaatschap was hij bestuurscontact voor diverse werkgroepen: Dialect, krantenknipsels, educatie en Acquisitie en sponsoring.

Nadat hij in maart, zoals vooraf door hem aangegeven, terug trad als bestuurslid bleef hij actief betrokken bij de werkgroep Acquisitie en sponsoring.


Het bestuur heeft unaniem Frans van Rosendaal voorgedragen voor het Heemschild 2021. Frans kwam naar voren voor het in ontvangst nemen van het Heemschild.

Best, 12 oktober 2021