Heemschild voor Corrie Erich

Uitreiking Heemschild

Een van de jaarlijks terugkerende agendapunten is de uitreiking van het Heemschild.
Bij de voorbereidingen van de jaarvergadering komt als vast onderdeel terug, wie hiervoor in aanmerking komt. Het betreft een of meer leden die een bijzondere verdienste hebben geleverd voor de vereniging.

Dit jaar zetten we een persoon in het zonnetje die zich al jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Passie, gedrevenheid, kennis van zaken, een uitgebreid netwerk. Dat zijn de kenmerken die deze persoon een waardevol lid en coördinator maken en onze erfgoedvereniging bredere bekendheid geven.

De doelgroep van deze persoon lijkt niet zo geïnteresseerd in het verleden, maar vertelt thuis wel over wat ze allemaal gehoord en gezien hebben. Kortom het lid dat dit jaar het Heemschild  verdient plant zaadjes voor het toekomstig behoud van erfgoed. Het bestuur heeft daarom unaniem besloten om Corrie Erich voor te dragen voor het Heemschild over 2022.