Lezing 10 december 2019 over Wederopbouwboerderijen na Tweede Wereldoorlog

Plaatsingsdatum: Nov 17, 2019 9:48:15 AM

Dr. Sophie Elpers werkt als etnoloog bij het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam. Zij is bovendien als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bij het NederlandsOpenluchtmuseum. Elpers is gespecialiseerd in alledaagse materiële cultuur, in musea en in

immaterieel erfgoed.

Sophie Elpers zal de verschillende standpunten belichten en zal een beeld geven van de dynamiek en complexiteit van de wederopbouw. Het verhaal wordt verteld aan de hand van voorbeelden uit Best en omgeving.

De strijd over de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 9000 boerderijen verwoest. De wederopbouw ervan was bepaald door een spanningsveld tussen behoud en innovatie. Hieraan ten grondslag lag de gedachte dat boerderijen twee functies hadden te vervullen. Ze symboliseerden bepaalde traditionele waarden en moesten bijdragen aan de versterking en de vorming van een nationale identiteit. Anderzijds bleven het agrarische gebruiksobjecten die van centraal belang waren voor de modernisering van deNederlandse landbouw. Veel plattelandsgebieden worden nog steeds bepaald door wederopbouw-boerderijen uit de jaren 1940–1955. De lezing gaat in op het verhaal achter de wederopbouwboerderijen.