Lezing 11 februari 2020 over Nationaal Landschap Het Groene Woud

Plaatsingsdatum: Jan 18, 2020 11:33:11 AM

Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Tilburg-'sHertogenbosch; het gebied kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. De overheid riep het gebied in 2005, naast negentien andere gebieden, uit tot Nationaal Landschap.

De benaming Het Groene Woud is net als Randstad een planologische term die niet voorkomt uit de historie van de streek, maar recent verzonnen is. De naam komt van het café 'Het Groene Woud' in Liempde, waar de eerste vergadering over de inrichting van dit gebied werd gehouden. Wat het Groene Woud bijzonder maakt is de kleinschaligheid en daardoor de grote variatie in het landschap. De oorsprong hiervan voert ver terug in de tijd, toen de mens begon met het

ontginnen van de woeste gronden. Dat is nog goed te zien aan de bolle akkers, die ontstonden door bemesting van arme gronden met heideplaggen en mest en waarvan rond Liempde en Haaren enkele voorbeelden te vinden zijn. Of aan de uitgestrekte populierenweides, zogenaamde coulisselandschappen, zoals die in het Wijboschbroek bij Schijndel.

Niet overal werden de woeste gebieden ontgonnen. Zo is De Kampina tussen de kernen Boxtel en Oisterwijk nog steeds een ruig natuurgebied met uitgestrekte heidevelden, bossen en stuifzand. Ook water speelt een rol bij de variëteit aan landschappen. De Oisterwijkse Bossen en Vennen zijn een bezoek waard en tal van beken stromen door het landschap. Langs de rivier de Dommel zijn op veel plaatsen nog oude beemdgronden met een weelderige plantengroei te vinden. In de bossen van Het Groene Woud komen veel soorten planten en dieren voor. Met name de zogenoemde leembossen hebben vaak een hoge biodiversiteit. Dit hangt samen met de relatief vochtige bodems waarop ze ontstaan zijn. De leembossen van Midden-Brabant vormen de natuurkern van het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Ze hebben vaak een lange historie en hebben zich relatief natuurlijk ontwikkeld. Tot de leembossen van Midden-Brabant horen Mortelen en Scheeken, Heerenbeek, Velderschbosch en De Geelders.

In 2017 heeft Brabants Landschap samen met ARK Natuurontwikkeling het edelhert teruggebracht in Het Groene Woud. De dieren leven in de gebieden Scheeken en Mortelen, aan weerszijden van de A2. Eind 2019 is het leefgebied in de Mortelen uitgebreid, doordat de natuurbrug over het spoor Eindhoven-Den Bosch gereed is gekomen. Foto Robert van den Bragt Het Groene Woud is van iedereen en voor iedereen dankzij de samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven, organisaties en burgers. Door hun initiatieven en betrokkenheid valt er te ontdekken, te beleven, te bewonderen en te genieten van karakteristiek landschap, bijzondere natuur en Bourgondische gastvrijheid. Het Groene Woud is dynamisch, verrassend en dichtbij: gewoon bij jou om de hoek.

Marco Renes is veldmedewerker soortenbescherming bij het Brabants Landschap. Marco is een bevlogen verteller en praktijkman, begaan met alle soorten dieren die het moeilijk hebben. Mark Kapteijns is een talentvolle natuurfilmer. In het dagelijks leven is Mark werkzaam als terreinmedewerker van Brabants Landschap in de regio van het Groene Woud. In de afgelopen jaren heeft hij al vele nationale en internationale prijzen ontvangen voor zijn natuurbeelden.