Lezing 8 januari 2019 over Pastoors in Noord-Brabant

Plaatsingsdatum: Dec 26, 2018 9:55:0 AM

De lezing door Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld gaat over Van hoog en paars tot laag en grauw. De pastoors in Noord-Brabant, 1400-1570.

Over de pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw lijken zowel toenmalige humanisten en hervormers als hedendaagse historici het eens te zijn: zij waren onontwikkeld en incompetent. Ze zouden op een ‘laag zedelijk peil’ hebben gestaan omdat ze vaak samen?leefden met een vrouw, en lieten zich in hun parochies vervangen door ongeschikte ‘huurlingen’. Dit eenzijdige beeld verdient echter nuancering.

De spreker onderzocht tijdens zijn promotie-onderzoek (1988-1992) ruim drieduizend pastoors die tussen 1400 en 1570 werkzaam zijn geweest in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel, ongeveer overeenkomend met het huidige Noord-Brabant. Van deze pastoors werden gegevens verzameld over bepaalde aspecten van hun leven en werken, te weten de sociale afkomst, de scholing, het carrièreverloop, de taakuitoefening en de levenswandel (vooral het onderhouden van de celibaatsplicht).

Vier pastoors

In het eerste deel van de lezing zal de spreker – aan de hand van het leven en de carrière van vier pastoors – ingaan op de belangrijkste conclusies van zijn onderzoek en een algemeen, wat meer genuanceerd beeld schetsen van de geestelijkheid op het breukvlak van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Daarna zal hij ingaan op de kerkelijke situatie en de pastoors in Best en de moederparochie Oirschot.

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (Waalre 1962) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1993 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University.