Lezing 8 mei 2018 over Vierges Romanes en Zwarte Madonna’s

Plaatsingsdatum: Apr 14, 2018 10:9:40 AM

Maar al die Madonna’s zijn persoonlijkheden en wijken duidelijk af van de zielloze Mariabeelden die vanaf het midden van de 19de eeuw populair zijn geworden. Ze kijken streng of juist liefelijk, een

enkele ronduit boosaardig en een andere schuchter of ingetogen.Ze komen voor in kathedralen en in aandoenlijk romaanse dorpskerkjes en die blijken nogal eens te liggen aan de grote en kleine pelgrimswegen naar Santiago de Compostella. Alhoewel de pelgrimage daarheen al vanaf de Karel de Grote bekend is vindt de grote opbloei ook in de 11de eeuw plaats, gelijk met de komst

van de Vierges Romanes. Voor wie de pelgrimage al eens heeft gemaakt wellicht een hernieuwde kennismaking.

De lezing over Vierges Romanes en Zwarte Madonna’s zal door Ton Spamer worden verzorgd.Een zwerftocht door Middeleeuws Frankrijk langs de routes Santiago de Compostella. Kort na het jaar 1000 duiken ze op: beelden van Maria, zitten op een troon en met een kind op schoot. Ze komen het eerst voor in centraal en Zuidelijk Frankrijk en dat blijft ook het voornaamste verspreidingsgebied. Opeenhopingen treffen we aan in de Auvergne rond ClermondFerrand en in de oostelijke Pyrenëen en noordelijk Spanje. Het zijn merkwaardige beelden. Ze zijn blank of zwart, zelden negroïde. Het kind ziet er volwassen uit en Maria heeft vaak onnatuurlijk grote handen. Het ene beeld is van hout, het andere van brons of afgewerkt met verguld zilver of email. De kleding is soms vorstelijk en sereen, soms ronduit armoedig of bizar van kleur.

Ton Spamer studeerde geschiedenis in Utrecht en doceerde dit vak aan het Peelland-College te Deurne. Hij geeft lezingen over geschiedenis en kunst en publiceerde o.a. overDeurne in de Brons- en Ijzertijd Ton is oprichter van “Durninum” fonds voor ltuur historische publicaties over Deurne.