Lezing op 12 februari 2019 over Het cultuurhistorisch landschap en zijn geschiedenis

Plaatsingsdatum: Jan 17, 2019 7:25:2 PM

Tijdens de lezing zal Jan Timmers ingaan op allerlei elementen van het cultuurlandschap en het ontstaan ervan. Onder meer oude akkers, dorpen en gehuchten, wegen en paden, grenzen in het landschap en de inrichting van beekdalen zullen de revue passeren.

Jan Timmers is al vele jaren actief bezig met onderzoek op het gebied van cultuurhistorie en lokale geschiedenis. Vaak heeft dat betrekking op zijn woonplaats Gemert, maar ook op de wijde omgeving. Dat begon met archeologie en genealogie, maar dat breide al snel uit tot alles wat te maken heeft met de geschiedenis in en van het landschap: geologie, historische geografie, ontstaan van dorpen en de ontwikkeling van de boerderij.

Daarnaast hebben de middeleeuwen zijn speciale belangstelling. Van veel bronnenmateriaal over Gemert heeft Jan transcripties gemaakt en samen met transcripties van anderen verzameld op de website van Heemkundekringgemert.nl Ze zijn te vinden onder de rubriek “bronnen” op die website.

De afgelopen jaren adviseerde Jan gemeenten en waterschappen over het terugbrengen van historische landschapselementen en de manier waarop de geschiedenis van het landschap zichtbaar kan worden gemaakt.

Jan verzorgt regelmatig lezingen, vooral voor heemkundekringen, over deze onderwerpen. Het kan gaan over boerderijen, de Peelrandbreuk met zijn wijst verschijnselen, oude akkers en hun ontstaan of wat algemener over elementen van ons historisch cultuurlandschap.

Allerlei ‘kunstwerken’ verschenen zoals voorden en bruggen, omheiningen, houtwallen en slagbomen. Door het ingrijpen van mensen

ontstond in de loop der eeuwen ons cultuurlandschap. Vooral de agrarische bedrijfsvoering bepaalde de inrichting van het

cultuurlandschap en dat geldt tot op de dag van vandaag. Veel van die landschapselementen uit het verleden zijn nog aanwezig. Waar vinden we die dan en welke sporen hebben verdwenen elementen achtergelaten?

De lezing is in samenwerking met IVN Best door Jan Timmers over Het cultuurhistorisch landschap en zijn geschiedenisMensen hebben in de loop van de geschiedenis ingegrepen in het landschap en het steeds meer naar hun hand gezet. Er kwamen wegen en paden, er verschenen nederzettingen, land werd ontgonnen, er werden sloten gegraven en in de beekdalen werden hooilanden in gebruik genomen.