Lezing op 9 april 2019 over het beleg van ’s-Hertogenbosch

Plaatsingsdatum: Mar 24, 2019 3:41:50 PM

Lezing op 9 april 2019 gaat over Het legendarisch beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 en in het heden, door Rob de Vrind.

In april 1629, nu 388 jaar gelegen, startte het beleg van Den Bosch. Tot midden september werd de stad, die in handen was van de Spanjaarden belegerd door troepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik van Oranje. Het lukte hem uiteindelijk de stad te veroveren hetgeen hem beroemd maakte bij alle vorsten en volkeren. De inname betekende hét keerpunt tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Uiteindelijk leidde de oorlog tot de Vrede van Münster. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd als zelfstandige natie erkend.

’s-Hertogenbosch werd de Moerasdraak genoemd. Men kon de omgeving onder water zetten zodat de stad in een wijde zee kwam te liggen. Ondoordringbaar voor kanonnen en legers en onmogelijk om er loopgraven aan te leggen. Vandaar dat Frederik Hendrik met meer dan 30.000 man de spade in de handen nam en 65 kilometer dijk aanlegde, rivieren afdamde en met rosmolens het water wist weg te pompen. Hoe het er toen uit zag, wat zich toen heeft afgespeeld en

hoe de Stichting de Groene Vesting de linie weer leefbaar wil maken hoort u op de lezing met veel mooie beelden en animaties. Je kunt nu ook fietsen over de linie. Rond ‘s-Hertogenbosch geven bordjes met linie 1629 aan hoe de fietsroute loopt. De lezing gaat ook in op wat op de fietstocht te beleven is op het gebied van de historie en de natuur.

Rob de Vrind is bioloog en auteur van vele boeken waaronder het boek ‘Het verhaal van Frederik Hendrik over het legendarische beleg van ’s-Hertogenbosch’. Als mede-oprichter en bestuurslid van “De Groene Vesting” is hij betrokken bij het initiatief om de Linie van Frederik Hendrik uit 1629 rond de stad weer zichtbaar en beleefbaar te maken.