Lezingen Bevrijding Best 1944.

Plaatsingsdatum: Sep 14, 2019 7:51:1 AM

Dit jaar is het exact 75 jaar geleden dat Zuid Nederland is bevrijd. Met de Operatie Market Garden

hoopten de Geallieerden door een geconcentreerde aanval op de bruggen over Maas, Waal en Rijn

de Duitsers een definitieve slag toe te brengen en hen voor eind 1944 te verslaan. De 101 Airborne

Division, had als taak via luchtlandingen om de bruggen bij Veghel, Sint Oedenrode, Son en in

Eindhoven te overmeesteren, zodat het 30e Britse Corps ongehinderd via een grondoffensief in drie

dagen tijd vanuit Lommel naar gebied op en rond Arnhem kon doorstoten. De brug van Best over het

Wilhelminakanaal was voor de Geallieerden een alternatieve overgang, mocht de brug bij Son

onverhoopt zijn opgeblazen. Gedurende Operatie Market Garden heeft Best een belangrijke rol

gespeeld op de westelijke flank van de zogenaamde “Corridor”.

In een tweetal lezingen willen de sprekers Bas van Hoof, Tom Peeters en Christian Dijkhuizen ingaan

op deze specifieke positie van Best.

In de eerste lezing op woensdag 25 september 2019 richten zij zich specifiek op de eerste periode

van 17 tot en met 19 september1944. Vooral de Amerikaanse luchtlandingseenheden van 101

Airborne Division hebben gevochten in de Vleut, rondom Quatre Bras, in de Sonse Bossen en bij de

brug van het Wilhelminakanaal.

In een tweede lezing op woensdag 2 oktober 2019 belichten zij de periode vanaf 20 september tot

en met 24 oktober 1944. Eenheden van vooral de 15e Schotse Divisie hebben gevochten in het

centrum van Best en rondom de steenfabriek de Leeuwerik. Uiteindelijk bevrijdden zij op 24 oktober

1944 Best en zijn doorgestoten naar Oirschot.

Beide lezingen starten stipt om 20.00 uur. De lezingen worden met veel beeld- en kaartmateriaal

ondersteund. De entree is gratis.

Plaats: Zalencentrum Prinsenhof. Hoofdstraat 43, BEST

Inleiders zijn:

Bas van Hoof (60 jaar) is geboren en getogen in Best en als kolonel bd der Cavalerie sinds enkele

jaren specifiek geïnteresseerd in de geschiedenis op en rond WO II in Zuidelijk Nederland en verzorgd

groepsrondleidingen als gids.

Tom Peeters (36 jaar) is geboren en getogen in Best. Sinds zijn jeugd verslingerd aan Geschiedenis.

Gespecialiseerd in operatie Market Garden. Vanuit zijn onderwijsachtergrond altijd gemotiveerd

kennis te delen over deze operatie. Doet dit via traditionele en moderne kanalen en organiseert

herdenkingsactiviteiten vanuit stichting Remember September 1944.

Christian Dijkhuizen (38 jaar) geboren en getogen in Best. Sinds mijn jeugd is mijn interesse voor met

name de bevrijding van Best en operatie Market Garden omgeving al vroeg gewekt. Eveneens zoals

Tom ben ik lid van stichting Remember September 1944. Via onder andere die stichting trachten we

door oa het realiseren van monumenten, het organiseren van tentoonstellingen en het geven van

lezingen de geschiedenis levendig te houden.