Opening Heemkamer

De nieuwe heemkamer is officieel geopend op 8 oktober 2021 door wethouder Marc van Schuppen. In de toespraken kwamen de vele activiteiten van de erfgoedvereniging aan bod. Door Harrie Verblakt werd het verhaal vertelt over de geschiedenis van onze vereniging, nu al meer dan 53 jaar oud. In die jaren is er veel veranderd en ook nu blijven wij veranderen. De mooie heemkamer die geopend is, is daar getuige van. Maar voor de opening zijn de personen bedankt die zich hebben ingezet om dit voor elkaar te krijgen bedanken.

Allereerst Martijn de Poorter die ons in mei vorig jaar de mogelijkheid bood om van de grotere voormalig krantendistributie ruimte , gebruik te gaan maken. Voorwaarde was wel dat we zelf voor de verbouwing zouden zorgen en dat een deel van de oude kelder als verkleedruimte zou kunnen dienen van de Prinsenhof.

In de nieuwe ruimte moest wel nog heel veel gebeuren. De vloeren waren ongelijk, de buitenwand was onvoldoende geïsoleerd, het toilet was aan vervanging toe. Maar in coronatijd was er verder niet veel te doen en konden we voortvarend aan de slag gaan met slopen en voorbereiden. Tijdens het slopen bleek het dak er erg slecht aan toe te zijn. Als eerste werd het toilet aangepast en toen moest de verbouwing tijdelijk worden stopgezet omdat we als bestuur eerst een aantal dingen goed geregeld wilden hebben voor de toekomst. Na verschillende gespreksrondes, steeds vertraagd door corona, was er overeenstemming tussen de betrokken partijen. Dank daarom ook aan het kerkbestuur van Odulphus van Brabant, de eigenaar van het gebouw, die bereid was om het dak op hun kosten aan te passen en te isoleren.

Bedankt ook de Gemeente Best, die de erfgoedvereniging al vele jaren op diverse manieren ondersteunt, met een jaarlijkse subsidie, maar ook met faciliteiten.

Dank ook de overige sponsoren en donateurs die ons werk mogelijk maken en een bijdrage hebben geleverd om deze verbouwing mogelijk te maken.

En last but not least, zeggen we dan, speciale dank aan de vrijwilligers die vanaf maart aan het werk zijn geweest, uiteraard rekening houdend met de coronabeperkingen. Het meeste werk, dat wil ik speciaal benadrukken, hebben Kees Dekkers en Karel Boereboom verzet. Veel werkzaamheden hebben deze heren zelf uitgevoerd. Want wat werd zoal gedaan: de buitenwand werd geïsoleerd, de elektriciteit werd opnieuw aangelegd, het plafond werd voorzien van gipsplaten, de vloer werd voorzien van laminaat en de radiatoren werden geplaatst en de wanden en plafond werden geschilderd. Hennie van Laarhoven van Bouwbedrijf Van Laarhoven heeft gezorgd voor bouwkundig advies en Climate Point zorgde vooradvies inzake de centrale verwarming. Bedankt daarvoor!

Rianne Martens en Ad van de Wiel hebben gezorgd voor de inrichting en inventaris. We hebben zelf een “vintage” keuken kunnen slopen in Steensel, MGM-makelaars bod ons de mogelijkheid om meubilair gratis over te nemen en bij de firma Martens konden we tussentijds de spullen opslaan die nu een plaats hebben gekregen in de nieuwe ruimte.

De sfeervolle inrichting van de nieuwe heemkamer was in handen van Rianne Martens, Gonnie Engelen en Gonnie Dekkers, die samen prachtig werk hebben geleverd. Bedankt hiervoor.

We zijn trots op de nieuwe ruimte, waar we niet alleen leden maar een ieder die zich interesseert voor de geschiedenis van Best kunnen ontmoeten en waar we ook scholen en andere groepen uit kunnen nodigen. Dit markeert een nieuwe start en de mogelijkheid om nieuwe bruggen te slaan. Dat is ook het thema van deze avond “We slaan een brug”.

De symboliek van een brug is de verbinding tussen 2 punten en de overbrugging van verschillen of hindernissen. Voor vanavond is het een brug tussen onze vereniging en de sponsoren. Een goede gelegenheid om te laten zien wat we allemaal doen. We kijken hoe we nog meer in verbinding kunnen komen.

Een brug tussen de inwoners van Best en onze erfgoedvereniging. We laten onze collecties al zien via tentoonstellingen en internet. We laten de geschiedenis via monumenten zien in onze rondleidingen. Bestenaren kunnen bij ons terecht met vragen over het verleden. Maar Bestenaren kunnen ook zelf verhalen vertellen die wij vastleggen voor het nageslacht. Vaak horen we dat zij thuis ook nog foto’s of films hebben. We willen een brug zijn om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om dit allemaal met ons te delen.

Een brug tussen de erfgoedvereniging en andere verenigingen in Best. Dit kan door een gezamenlijke lezing te organiseren zoals met de IVN. Maar ook informatie en foto’s delen bij een 50 jarig bestaan of andere speciale gelegenheden.

Een brug tussen burgers en de gemeente. Dit kan gaan over potentiele monumenten, voorstellen voor straatnamen, gegevens over openbare kunst, totstandkoming van oorlogsmonumenten, adviezen in het kader van de nieuwe omgevingswet. Mogelijk dat de wethouder daar meer over kan vertellen.

Een brug tussen onderwijs en plaatselijke historie. Door jongeren te betrekken bij historische gebeurtenissen in de eigen woonplaats. De verhalen van oudere mensen die uit eerste hand aan kunnen geven hoe het vroeger was. Dit maakt een geschiedenisles veel aantrekkelijker. Leerlingen kunnen zelf op zoek gaan naar gegevens en deze op een moderne manier vastleggen. Zoals het project Oral History en de Canon van Best. Ook wandelingen met leerlingen van de lagere scholen door het centrum van Best.

Een brug tussen oude en nieuwe voorwerpen en gebruiken. Hoe mooi is het om oude voorwerpen uit je eigen jeugd weer terug te zien of oude films van destijds weer te bewonderen. De ontwikkeling van de kroontjes pen tot de huidige tablets op school. Of de ontwikkeling van de klomp naar de huidige sneakers. Wij kunnen de vele herinneringen weer zichtbaar maken.

Tot slot een brug tussen verleden, heden en toekomst. Wie de toekomst wil voorspellen moet het verleden kennen. Dit is een manier om te begrijpen wat er nu gebeurt of wat er mogelijk kan gebeuren. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van de huidige coronacrisis.

Door Paul Maas werd, namens de Stichting deKappelkes en de Stichting de Brabantse Boerderij, ons een schilderij van een boerderij aangeboden.