Tussen Aarleseweg en Broekstraat

Plaatsingsdatum: Jan 17, 2018 6:55:29 PM

In het gebied Best-Aarle, tussen de Aarleseweg, Broekstraat en Kapelweg, ontwikkelt de gemeente Best een woongebied. Om te voorkomen dat de archeologische resten tijdens de bouw van het woongebied verdwijnen, hebben archeologen van Archol in samenwerking met Diachron hier in 2009 – 2012 een archeologische opgraving uitgevoerd. In totaal is maar liefst 60 hectare landbouwgrond opgegraven, waarbij veel kennis over het verleden van Aarle is vergaard. Naast de resten van bewoning uit de late prehistorie en Romeinse tijd zijn enkele middeleeuwse boerenerven aangetroffen, waarvan de ontwikkeling tot in de twintigste eeuw kon worden gereconstrueerd.

Van de opgravingresultaten is uitvoerig verslag gedaan in het Archol-rapport 280:

"Tussen Aarleseweg en Broekstraat. Archeologisch onderzoek van een historisch cultuurlandschap in Aarle, gemeente Best". Het rapport openbaart een bewoningsgeschiedenis van meer dan 3000 jaar en is daarmee een enorme verrijking van de kennis over het verleden van Best. De grondige analyse van de sporen en vondsten en de wisselwerking tussen de verschillende disciplines (archeologie, botanie, fysische geografie, historische geografie, toponymie en micromorfologie) hebben bovendien een bijzonder bruikbaar document opgeleverd, dat nog vele jaren als leidraad kan dienen voor toekomstig onderzoek in de regio.

foto's Michiel Wasmus Photography

Op maandag 8 januari kregen Ingrid van Beek, directeur Cultuurspoor/bibliotheek en Harrie van Vroenhoven, voorzitter Heemkundekring “Dye van Best” een exemplaar van het rapport (628 bladzijden) uit handen van wethouder Marc van Schuppen.Heeft u belangstelling voor het rapport? U kan het lenen bij de bibliotheek en onze leden bij de Heemkundekring “Dye van Best”. Het rapport is ook gratis te downloaden via: http://www.archol.nl/pdf/ of https://www.gemeentebest.nl/nieuwbouwproject-aarle.