Uitreiking Heemschild

Plaatsingsdatum: Apr 05, 2019 7:9:19 PM

Drie jaar geleden hebben we hem bedankt voor het vele bestuurlijke werk wat hij voor Dye van Best heeft gedaan. Na het beëindigen van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid bleef hij betrokken bij de Foto- en Diagroep. Nog steeds is hij eens in de maand aanwezig bij deze werkgroep en zit hij nagenoeg elke vrijdag in de kelder om foto’s te beschrijven. Foto’s die we hebben gekregen van Kees van den Biggelaar maar ook een grote hoeveelheid foto’s over de Bata. Zo is hij nog steeds bezorger van de nieuwsbrieven en het Erfgoedblad. Ook is hij tot nu toe degene geweest die onze jaarlijkse fietstochten uitzet.

Een van de jaarlijks terugkerende agendapunten is de uitreiking van het Heemschild. Ook dit jaar is binnen het bestuur besloten het Heemschild uit te reiken.

Binnen onze vereniging zijn personen in meer werkgroepen actief. Hoeveel tijd die hieraan wordt besteed is dikwijls afhankelijk van wat voor werk er gedaan moeten en wat werkgroepen aangereikt krijgt. Het hoeven ook niet alleen activiteiten te zijn die verricht worden in een werkgroep maar het kunnen ook hand en spandiensten zijn of ondersteuningen aan het bestuur, maar ook als derden informatie vragen. Zo is hij nog steeds bezorger van de nieuwsbrieven en het Erfgoedblad. Ook is hij tot nu toe degene geweest die onze jaarlijkse fietstochten uitzet.

Ook het schrijven kan hij niet loslaten. En nog steeds krijgen wij zeer waardevolle artikelen voor ons Erfgoedblad. Al vijftien jaar ontvangt de redactie van ons erfgoedblad zijn verhalen. In het verleden schreef hij een boekje over zijn oude werkgever, “De Ceder” en was hij betrokken bij het boekje, “Een school wordt 75”. En als het aan hem ligt gaat dit nog niet stoppen. Hij levert ook zijn bijdragen als het gaat over nieuwe boeken die gaan o.a. over Best en Liempde.

Zeker mogen we niet vergeten dat hij 15 jaar Penningmeester is geweest.

Kortom een prototype van een Heemkundige die maar al te goed de waarde van erfgoed kent.

Het bestuur heeft unaniem Theo van Heesch voorgedragen voor het Heemschild 2019. Theo zou jij naar voren willen komen voor het ontvangst nemen van het Heemschild.

Best, 19 maart 2019.