Uitreiking Heemschild en Draaginsigne

Plaatsingsdatum: Mar 23, 2017 4:20:33 PM

Chris Kastelijn heeft te kennen gegeven om na 14 jaar zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. De voorzitter memoreert dat in de tien jaar dat hij voorzitter is altijd met veel plezier met Chris heeft kunnen samenwerken zowel in het bestuur als in de werkgroep Archeologie en monumenten, werkgroep educatie, het project Klein Religieus Erfgoed

Naast het kwartaalblad “Uit de Kelder” heeft Chris ook nog de jubileumnummers gemaakt toen we 40 jaar bestonden en onlangs het mooie jubileumboekje van ons 50-jarig bestaan. De voorzitter bedankt ook zijn vrouw Tonny die de laatste jaren als steun voor Chris en lid van de werkgroep inventarisatie samen met Chris.

Dit alles is ook Brabants Heem niet ontgaan en die heeft positief gereageerd op het verzoek van het bestuur om het Zilveren Draaginsigne van Brabants Heem aan Chris toe te kennen. Namens het bestuur van Brabants Heem reikt de voorzitter het Draaginsigne in zilver en de oorkonde aan Chris uit.

Het Heemschild werd dit jaar toegekend aan bestuurslid Chris Kastelijn. hij heeft zitting gehad in diverse werkgroepen zoals de foto en dia werkgroep, Archeologie en monumenten, werkgroep inventarisatie en werkgroep educatie.Daarnaast heeft hij deelgenomen aan projecten als Klein Religieus Erfgoed, maken van het boekje Kuieren door het centrum van Best, verzorgen van rondwandelingen, uitzetten van fietsrouten en was actief tijdens de sociale markt.

Maar een zaak sprong er zeker uit en dat was ons kwartaalblad “Uit de Kelder”. Begonnen in april 2003 onder naam ’t Periodiekske en in oktober 2003 werd dit door de redacteur al gewijzigd in “Uit de Kelder”. Vanaf dat moment was hij als redacteur verantwoordelijk voor de inhoud van het boekje.

Hij maakte o.a. verslagen van de lezingen, spoorde anderen aan om ook iets te gaan schrijven en langzaam werd het boekje steeds maar dikker. De uitgave van januari 2017 bestond inmiddels uit 46 pagina’s.