Acquisitie en sponsoring

De werkgroep is enkele jaren geleden (2018) op verzoek van het bestuur van start gegaan. De aanleiding hiervoor was dat de tijd rijp was om een kwartaalblad uit te geven op A4 formaat en in kleurendruk. Hiervoor werden de bestaande en nieuwe adverteerders benaderd. Hieraan werd spontaan medewerking verleend.


Ook werd toen het plan opgevat om op basis van een activiteitenplan van de vereniging initiatieven te ondernemen en projecten uit te voeren die ook financieel uitvoerbaar waren. Deze projecten zijn opgenomen in het activiteitenplan van het bestuur. Zowel ondernemers als particulieren kunnen hieraan een bijdrage leveren, financieel of in natura. Ook landelijke, regionale en plaatselijke fondsen kunnen hieraan een bijdrage leveren.


De werkgroep werkt in samenspraak met het bestuur om de jaarlijkse activiteiten te realiseren. De werkgroep bestaat uit drie leden. Contactpersoon voor deze werkgroep is Frans van Rosendaal, telefoonnummer 0499 - 310966, email fransvanrosendaal@gmail.com