Oranjestraat 30-32

“Huize Spijkerhoek”, Oranjestraat 30-32
In de jaren ’30 vormde de plek van de huidige woning op Oranjestraat 30-32 de zuidelijke punt van een min of meer driehoekig perceel wat in het bezit was van de naamgeving dhr. A van de Spijker.
De Oranjestraat (voor de Tweede Wereldoorlog heette het Moust) is al een oude route, die reeds op de eerste kadastrale kaart van 1832 staat aangegeven en van oudsher onderdeel uitmaakte van de weg St. Oedenrode via Best naar Oirschot.  

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking, onderdeel en representatief voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van Best en de Oranjestraat aan het begin van de twintigste eeuw.  Waarbij het economisch zwaartepunt verschoof van landbouw naar industrie.
Op 15 september 1936 werd door de gemeente Best vergunning verleend van deze luxe dubbelwoning. Het ontwerp was van de hand van architect Karel Olfers en het werk uitgevoerd door Aannemersbedrijf De Poorter.

Architectuurhistorische waarde
Het pand heeft architectuurhistorische waarde door zijn vormgeving en als gaaf bewaard voorbeeld van de traditionalistische architectuur met stijlkenmerken van de Delftse school, die in de bouwtijd gangbaar was. Hert pand heeft bouwhistorische waarde door zijn materialisatie en rijke detaillering in traditionele stijl. Het pand is een voorbeeld van het werk van de Bestse architect Karel Olfers, die veel gebouwen in Best heeft gebouwd. Het vertegenwoordigd zodoende architectuurhistorische waarde. Het huis(huisnummer 30) is aanmerkelijk ruimer opgezet dat nummer 32. De hoofdmassa onder een steil dwarsgeplaatst zadeldak is aan alle zijden voorzien van verschillende aanbouwen, die ook zijn voorzien van steile daken. Op alle hellende dakvlakken een rode Hollandse pannendekking en op de nok twee schoorstenen. Opvallend is de vormgeving van de luifel boven de entree in de zijgevel van nr. 30. Boven die luifel is een rondboogopening gevat inpandig balken.


Interieur
Het interieur vertegenwoordigd architectuur- en kunsthistorische waarde vanwege de aanwezigheid van een veelheid aan oorspronkelijke ornamenten en aankleding van ruimten, zoals de betegelde vloeren en lambriseringen, de trappen, de glas-in-lood-ramen, parketvloeren, plafonds met geprofileerde balken en paneeldeuren.


Aanpassing nummer 32
Tijdens de procedure tot aanwijzing als gemeentelijke monument is de linker woning (nr.32) flink verbouwd en fors uitgebreid aan de achterzijde, waarbij een deel van de uitbouw met de entree in de zijgevel werd gewijzigd om in visueel opzicht deel uit te gaan maken van een moderne aanbouw. Pand is ook gerenoveerd met nieuwe pannen op de daken. Nr. 30 is echter vrijwel in de oorspronkelijke staat (wat betreft exterieur) behouden gebleven.