Lezing 19 oktober 2021 over de Oirschotse meubelindustrie

Op dinsdag 19 oktober hebben Han Smits en Arthur de Vries een lezing gehouden over de opkomst en ondergang van de Oirschotse meubelindustrie. Historisch gezien is Oirschot een typisch agrarisch dorp. Er werden wat ambachten uitgeoefend zoals schoenmakers, leerlooiers, molenaars, wevers, ververs, en ook relatief veel stoelenmakers.

Het uitoefenen van deze ambachten bestond toen uit pure mankracht met gereedschap. Het machinaal uitoefenen van al deze ambachten was nog onbekend. Dat kwam pas ruim een eeuw later toen de stoommachine werd uitgevonden. Toch waren er in die tijd ondernemende lieden die zich specialiseerden, vooral in de stoelenindustrie.

Geholpen door de snelle ontwikkeling van de mechanisatie zoals de stoommachine en later de elektromotor, ging het ondernemende lieden voor de wind. Anderen volgden het voorbeeld van de pioniers. Er ontstonden dan ook in Oirschot in de eerste helft van de twintigste eeuw verschillende stoelenfabrieken.

De meubelindustrie in Oirschot is uitermate belangrijk geweest. Veel dorpsbewoners verdienden in deze industrietak een goede boterham. Vooral in de hoogtijdagen in de jaren 1965 tot 1985 genoot Oirschot landelijke bekendheid als het meubeldorp bij uitstek. Dit werd nog eens duidelijk gemanifesteerd door een grote stoel, die in omvang vijfmaal groter is dan een normale stoel en in het centrum van het dorp staat.

Er werden in die periode regelmatig zondagse meubeldagen gehouden waar tienduizenden bezoekers uit het hele land de meubelshows bezochten. Echter door de economische terugval in de jaren daarna, de concurrentie van de lage loonlanden en door de veranderde smaak van de consument, waar de Oirschotse meubelindustrie onvoldoende op heeft ingespeeld, kwam er nogal een abrupt einde aan deze bloeiperiode. Met als gevolg, dat faillissementen niet uitbleven. Op een enkele uitzondering na zijn alle meubelmakerijen inmiddels verdwenen en is er van die roemruchte periode niets meer over.

Arthur de Vries heeft Engelse en Amerikaanse letterkunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en heeft 38 jaar Engels gegeven aan het Heerbeeck college. De laatste jaren was hij conrector en plaatsvervangend directeur. Arthur is ook voorzitter geweest van de Heemkunde kring de Heerlijkheid Oirschot. Hij heeft zich bezig gehouden met de geschiedschrijving van het voortgezet onderwijs in de regio.

Han Smits is een manager, die een ruime ervaring heeft opgebouwd in de afgelopen 45 jaren. Vol met energie en ambitie om voor organisaties toegevoegde waarde te leveren op de terreinen vanuit zijn ervaring en bevlogenheid. Han is Voorzitter van het Kapittel van Oirschot en de stichting Kruysenhuis. Penningmeester van het Boterkerkje in Oirschot en is Bestuurslid geweest van de Heemkundevereniging De Heerlijkheid Oirschot