Lezing 9 mei 2017 over Legerkamp bij Oirschot (1831-1834)

Plaatsingsdatum: Apr 22, 2017 12:25:46 PM

De lezing wordt gegeven door Arthur de Vries en Han Smits over:

Legerkamp bij Oirschot (1831-1834). Met het Congres van Wenen in 1815 kwam een einde aan een periode van een kwart eeuw waarin grote delen van Europa, ook de Nederlanden, zwaar geleden hadden onder revolutionair en militair geweld. Een van de uitkomsten van het Congres was de vorming van een koninkrijk waarin de zelfstandige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Oostenrijkse Zuidelijke Nederlanden samengingen. De nieuwe eenheid onder koning Willem I was echter geen lang leven beschoren. Al vijftien jaar later, in 1830, viel het koninkrijk met de Belgische opstand feitelijk in twee delen uiteen.

Ten tijde van de Belgische Opstand c.q. de Onafhankelijkheidsstrijd, die begon met de Tiendaagse Veldtocht, heeft er tussen Oirschot (’s Heerenvijvers) en Oostelbeers een groot legerkamp gestaan, dat in de zomermaanden gedurende vier jaar werd bewoond door zo’n 12.000 mensen. ’s Winters werden de soldaten en ondersteunende diensten (zoals de groep “Waschvrouwen”) ingekwartierd in de omliggende dorpen.

In 2016 is een boek verschenen met de titel “het legerkamp Oirschot (1832-134), Het boek is te koop na de lezing.

Arthur de Vries is Senior Advisor bij Heerbeeck College en heeft Engelse en Amerikaanse Taal- en letterkunde gestudeerd aan Katholieke Universiteit

Nijmegen. Tot voor kort was Arthur voorzitter van de Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot en is secretaris van het Kapittel van Oirschot. Hans Smits is directeur, eigenaar van Han Smits Management. Han is voorzitter van het Kapittel van Oirschot en voorzitter de Stichting Stipel (Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek), die het initiatief nam om binnen Nederland te komen tot een eenduidig systeem in het aanbod aan opleidingen en examens in de elektro-, gas- en warmtetechniek.