Educatie

De werkgroep Educatie is in 2007 van start gegaan.

De werkgroep Educatie bestaat op dit ogenblik uit 5 personen met als coördinator Corrie Erich. De werkgroepleden bespreken de inhoud en de aanpak van de diverse projecten en activiteiten. Daarnaast maken zij ook onderdeel uit van de werkgroep Gidsen.

Geschiedenis van de werkgroep Educatie

Op initiatief van Erfgoed Brabant heeft de werkgroep Educatie – in samenwerking met de heemkundeverenigingen van Oirschot, De Vier Quartieren en Middelbeers – het project “Jan en Jet” opgezet. Dit project loopt nog steeds en wordt door de basisscholen gebruikt. Daarnaast zijn er wat kleine projectjes geweest.

In 2016 heeft de werkgroep Educatie een nieuwe start gemaakt met de lesbrief over de Aarlese Hoeve. De aanpak is erop gericht op een structurele manier opdrachtjes uit te voeren voor de leerlingen van de basisscholen van Best. Na het maken van de lesbrief over de Aarlese hoeve zijn er ook lesbrieven gemaakt voor de Bata en wandelingen in het centrum van Best.

Wat is het doel van de werkgroep Educatie

Het doel van de werkgroep Educatie is om de betekenis van erfgoed (in ruimste zin), de waarde van het bewaren en kennis over de eigen omgeving te verspreiden. Voorwerpen, monumenten, gebouwen, kunstwerken en gebieden maar zeker ook de verhalen uit de overlevering bepalen onze culturele identiteit. 
Het zijn de bakens in onze omgeving die ons een thuis gevoel geven en verbinden; die ons vertellen wie zij en wij zijn.
De werkgroep Educatie probeert dit te bereiken door de jeugd actief te betrekken bij hun omgeving, door ze bij de hand te nemen maar ook zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken.

Wat doet de werkgroep Educatie

De werkgroep Educatie richt zich op het vertellen over erfgoed aan voornamelijk leerlingen van de

basisschool. Daarnaast biedt de werkgroep Educatie een helpende hand en is ondersteunend vooral bij lesprogramma’s voor het basisonderwijs, waardoor 

Bij het voortgezet onderwijs is een speciale projectengroep (contactpersoon Corinne der Kinderen), die

ondersteuning biedt bij de Heerbeeckweek.

De werkgroep houdt zich bezig met het opstellen van leerplannen en lesbrieven. Deze zijn te vinden op de website van de Erfgoedvereniging, tab collectie > lesbrieven.

 Op aanvraag kan maatwerk geboden worden bij bijvoorbeeld een project of onderwerp om of op de basisschool/bij het kindcentrum.

HULP IS WELKOM
Projecten
Daarnaast zijn er ideeën die we graag opgepakt zouden zien zoals het maken van een “Leskist” (koffer met daarin verschillende oude gebruiksvoorwerpen), het opstellen van een lesbrief over bijvoorbeeld carnaval en andere gebruiken (immaterieel erfgoed). 

Gidsen bij projecten speciaal voor het basisonderwijs
Voor een goede aanpak van de diverse activiteiten is een zorgvuldige aanpak nodig. De begeleiding van groepen op de Aarlese Hoeve en door Best (zowel in het centrum als buitengebied) vraagt om gidsen die op de hoogte zijn van de projectenmaterie en die een – voor de doelgroep - interessant verhaal kunnen vertellen. Een nieuwe gids hoeft niet meteen alles te weten, maar moet vooral enthousiast zijn en zich willen verdiepen in ons erfgoed en dat vertalen naar de leefwereld van kinderen.

Vind je het leuk om gids te worden, heb je zin om ons te helpen bij een project of als communicatiespecialist laat het dan weten aan:

Corrie Erich
06-20885899
c.m.erich@onsbrabantnet.nl 

De werkgroep  Educatie bestaat uit:

Ad van de Wiel, Ad Oppers, Corrie Erich, Frans van Rosendaal, Gerard van Opstal.

Ad van de Wiel     Corrie Erich         Geert van Opstal   Conny Engelen        Frans van Rosendaal Jan van de Vleuten